Financijski leasing

Financijski leasing

  Financijski leasing u svojoj osnovi najsličniji je kreditu i ima gotovo sva obilježja kupoprodaje. Financijski leasing je neopoziv i korisniku leasinga jamči povrat njegovog uloženog kapitala [akontacije]. Osnovne značajke financijskog leasinga: Osnovni smisao...