• Financijski leasing u svojoj osnovi najsličniji je kreditu i ima gotovo sva obilježja kupoprodaje.
 • Financijski leasing je neopoziv i korisniku leasinga jamči povrat njegovog uloženog kapitala [akontacije].
Osnovne značajke financijskog leasinga:

 • Osnovni smisao financijskog leasinga je stjecanje vlasništva
 • Namijenjen je privatnim [fizičkim] osobama i trgovačkim društvima [pravnim osobama]
 • Ugovori se zaključuju na razdoblje od 12 do 60 mjeseci
 • Akontacija [učešće] od 20% na više [do 45%]
 • Akontacija umanjuje ukupan iznos financiranja, tj. to je unaprijed plaćeni dio najma
 • Ugovorom o financijskom leasingu je predviđen otkup vozila
 • Po otplati zadnjeg leasing anuiteta pravo vlasništva predmeta leasinga prenosi se na korisnika leasinga
 • Vozilo kao predmet leasinga iskazuje se/otpisuje u knjigama korisnika leasinga
 • PDV se može i ne mora financirati kroz razdoblje otplate
 • Korisnik leasinga na početku dobiva R-1 na svoje ime s kompletno izraženim PDV-om
 • Zaduženje u knjigama korisnika leasinga je na ukupan iznos financiranja
 • Trgovačka društva [pravne osobe] na samom početku trajanja leasinga mogu izvršiti povrat cjelokupnog PDV-a
Prekid financijskog leasinga moguć je u sljedećim slučajevima:

 • U slučaju smrti korisnika leasinga
 • U slučaju totalne štete na vozilu
 • U slučaju krađe vozila
 • U slučaju prijevremene otplate leasing anuiteta [uz umanjenje kamate]
 • U slučaju raskida Ugovora o leasingu zbog neizvršenja obveza