• Operativni leasing je u svijetu najzastupljeniji model financiranja kupovine vozila.

Osnovne značajke Operativnog leasinga:

 • Osnovni smisao operativnog leasinga NIJE stjecanje vlasništva, već korištenje vozila u njegovom najboljem vijeku trajanja, dakle dugoročni najam vozila
 • Posebno je pogodan trgovačkim društvima (pravnim osobama), ali i privatnim (fizičkim) osobama koje su u sustavu PDV-a
 • Ugovori se zaključuju na razdoblje od 36 do 60 mjeseci
 • Jamčevina u standardnim uvjetima iznosi 20% do 30% vrijednosti vozila bez PDV-a
 • Ugovorom nije predviđen otkup vozila (no i on je moguć u određenim slučajevima)
 • Ostatak vrijednosti u standardnim uvjetima odgovara visini jamčevine uvećane za PDV
 • Vozilo kao predmet leasinga otpisuje se i iskazuje u knjigama leasing društva, tj. vlasnika vozila
 • Korisnik leasinga nabavom vozila ne opterećuje i ne povećava svoju ukupnu zaduženost kroz bilancu
 • Mjesečne leasing rate ulaze u trošak, a PDV u pretporez (korisnika leasinga)
 • Jamčevina služi ujedno kao polog – garancija Agram leasingu, te se po isteku leasing ugovora vraća korisniku leasinga
 • Za cijelo vrijeme trajanja Ugovora korisnik leasinga dobiva mjesečni R-1 račun za najam koji se sastoji od najamnine i posebno istaknutog PDV-a. Mjesečna najamnina ulazi u trošak poslovanja korisnika leasinga, a PDV se odbija kroz predporez
 • Postoji razlika kod visine troška koji se priznaje kao trošak poslovanja, pa tako za osobna vozila mjesečna rata ulazi u trošak s 70% vrijednosti. Kod dostavnih – teretnih vozila situacija je drugačija i mjesečna rata ulazi u 100%-tnom iznosu u trošak poslovanja, a PDV se u punom iznosu vraća kroz pretporez
 • Jamčevina predstavlja stavku dugoročnog potraživanja i u knjigama korisnika leasinga također ne predstavlja trošak poslovanja (dok kod financijskog leasinga učešće – akontacija predstavlja unaprijed plaćeni dio cijene vozila)
 • Jamčevina zakonski ne može biti veća od 1/3 vrijednosti vozila, i ukoliko bi ona bila veća Porezna uprava i financijska kontrola mogle bi takav model financiranja proglasiti financijskim leasingom
 • Jamčevina predstavlja beskamatno osiguranje Agram leasingu, koje on može iskoristiti za namirivanje svih troškova koje korisnik leasinga nije podmirio na vrijeme ili ukoliko se korisnik leasinga ne pridržava Općih uvjeta i Ugovora o leasingu i općenito, ukoliko prekrši bilo koju točku Ugovora o operativnom leasingu
 • U slučaju neplaćanja leasing rate u određenom momentu, a radi zatvaranja svoje financijske konstrukcije, Agram Leasing može nadoknaditi gubitak sredstvima uplaćene Jamčevine i na taj način zatvoriti svoja potraživanja. Upravo zbog toga uplata Jamčevine je vrlo bitna i nužna kod sklapanja Ugovora o operativnom leasingu
 • Obzirom da kod Operativnog leasinga PDV nije plaćen odjednom nego kroz mjesečne anuitete, NE postoji zakonski predvidiva mogućnost da korisnik leasinga, po isteku Ugovora o leasingu, postane vlasnikom vozila (sukladno MRS br.17.)
 • Vlasnikom može postati jedino neka treća pravna ili fizička osoba koju može predložiti korisnik leasinga

Mogućnosti po isteku Ugovora o operativnom leasingu su sljedeće:

 • otkup vozila izvršit će neka treća pravna ili fizička osoba
 • korisnik leasinga ne želi daljnje financiranje
 • korisnik leasinga vratit će korišteno vozilo i uzeti novo vozilo